Našim záměrem je vést děti k učení a poznání formou her. Vytvořit příjemné zázemí, ve kterém se budou cítit dobře. Rozvoj osobnosti je pro nás stejně důležitý, jako praktické vědomosti z každodenního života. Proto jsme zvolili takový přístup, abychom každé dítě poznali co nejlépe.

Závislost na elektronice, strach z neznámého, pocit nadřazenosti, první projevy šikany, nic z toho nám není neznámé. Oproti tomu vztah k sobě samému, ke svému okolí, základní hygienické a společenské návyky nebo i rozvoj motoriky a řeči je základem naší práce. Jsme připraveni pro vaše dítě udělat maximum. Náš program jsme sestavili na základě vlastních zkušeností, školních programů a znalostí úspěšně převedených do praxe .

Ke stažení:
Školní řád
Vnitřní řád
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

My jsme školka Kolovrátek,
užijem si spoustu hrátek.
Je nám spolu prostě hej,
Jula s Ájou jsou ti nej.
Bude to tu jistě fajn,
a tak klidně pojďte k nám.